L'avaluació de compliment dels compromisos es realitzarà anualment. La publicació dels primers informes de seguiment tindrà lloc durant el primer trimestre de 2020.

Data actualització: abril de 2019       

Actualització trimestral 

Font: Transparència