CARTES DE SERVEIS

Una Carta de Serveis és un document públic adreçat a les persones usuàries dels serveis o a la ciutadania en general, que informa sobre els serveis que es presten i els compromisos de qualitat assumits per a proporcionar un millor servei a la ciutadania, en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació.

Les cartes de serveis es configuren com a instruments per a la gestió i millora de la qualitat, amb l'objectiu de donar una millor resposta a les necessitats i expectatives de les persones usuàries.

message-information-48Compromisos  

A cadascuna de les cartes de serveis publicades en aquesta pàgina hi trobareu els compromisos específics establerts per a cada servei.

També podeu trobar els compromisos establerts pel que fa als diferents tràmits, accedint a través del Catàleg de Tràmits de l'Ajuntament de Terrassa.  

CARTES DE SERVEI

Data actualització: juliol de 2018       

Propera actualització: setembre de 2018 

Font: Transparència