CARTES DE SERVEIS

Una Carta de Serveis és un document públic adreçat a les persones usuàries dels serveis o a la ciutadania en general, que informa sobre els serveis que es presten i els compromisos de qualitat assumits per a proporcionar un millor servei a la ciutadania, en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació.

Les cartes de serveis es configuren com a instruments per a la gestió i millora de la qualitat, amb l'objectiu de donar una millor resposta a les necessitats i expectatives de les persones usuàries.

message-information-48Compromisos  

A cadascuna de les cartes de serveis publicades en aquesta pàgina hi trobareu els compromisos específics establerts per a cada servei.

També podeu trobar els compromisos establerts pel que fa als diferents tràmits, accedint a través del Catàleg de Tràmits de l'Ajuntament de Terrassa.  

CARTES DE SERVEI

L'avaluació de compliment dels compromisos es realitza anualment. Donat que l'entrada en vigor de les Cartes de Serveis es va produir al mes d'abril de 2018, la publicació dels primers informes de seguiment tindrà lloc a partir del mes d'abril de 2019.

Data actualització: setembre de 2018       

Propera actualització: desembre de 2018 

Font: Transparència