AVALUACIÓ DE QUALITAT DELS SERVEIS MUNICIPALS

Trobareu en aquest apartat la informació relacionada amb les auditories internes i externes que es portin a terme, les enquestes i altres formes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics.

 Data actualització: juny de 2018         

 Propera actualització: setembre de 2018    

Font: Àrees municipals