AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

Les sessions d’audiència pública són espais de participació reservats a la presentació pública per part del Govern de les accions i projectes desenvolupats, així com el debat posterior entre el Govern i la ciutadania, de qüestions especialment significatives de l’acció municipal.

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES 2018

Del 3 d'octubre al 14 de novembre es duen a terme les audiències públiques a diferents espais de la ciutat.

   Més informació sobre les audiències públiques
DOCUMENT PRESENTACIÓ
VÍDEO SESSIÓ
Qualitat democràtica, Observatori Econòmic i Social, Transparència, Estructura Territorial i Districtes i Usos del Temps
Joventut i lleure infantil, Obra pública, Manteniment Urbà i parcs urbans i enllumenat públic
Capacitats Diverses i Accessibilitat, Solidaritat i Cooperació Internacional, Ciutadania i Drets Humans, Universitat i Innovació i Mitjans Audiovisuals
Educació, Comerç, Cultura, Turisme i Relacions Internacionals
Sense suport
documental
Habitatge, Gent Gran, Salut i Esports
Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Recollida i tractament de residus
Ocupació, Emprenedoria i Empresa, Legalització d'Activitats, Indústria i Promoció del Sòl Industrial, Consum, Seguretat i Protecció Civil i Via Pública
Serveis Socials, Polítiques de Gènere, LGTBIQ, Atenció Ciutadana i Organització i Recursos Humans

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES 2016

L'Ajuntament de Terrassa, entre els mesos de juliol i setembre de 2016 va organitzar diverses audiències públiques amb l'objectiu de rendir comptes amb la ciutadania sobre qüestions relacionades amb l'estructura, el funcionament i el pressupost de les diverses àrees municipals.

Territori i Sostenibilitat
     
Serveis Generals i Govern Obert
     
Drets Socials i Serveis a les persones
     
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
     
Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat  
     

Data actualització: novembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Àrees municipals