ALTRES SERVEIS

A.  ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU

 

Servei que s'ocupa de posar a l'abast de la ciutadania i de la pròpia administració tota la documentació municipal que generen i reben els diferents serveis municipals.

Desenvolupa la normativa general per poder estructurar i organitzar els diferents aspectes que afecten la gestió de la documentació municipal  i impulsa i coordina la implantació d'un Sistema de Gestió Documental corporatiu, que permet un control dels documents municipals des del moment de la seva creació, tot garantint que siguin autèntics, fiables, íntegres i utilitzables.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

 

B.  ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA_ARXIU COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

 

L'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental - Arxiu Històric de Terrassa té la finalitat de preservar, conservar, tractar i difondre el patrimoni documental d’àmbit local i comarcal. També desenvolupa una important funció d’agent cultural i social al servei de Terrassa i del Vallès Occidental. A més d’assessorar les administracions del seu àmbit que ho sol·licitin en matèria de gestió de documents i en la implantació de sistemes de gestió documental.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

 

C.  CONTRACTACIÓ

 

Des d'aquest servei es realitza la contractació de serveis i subministraments i tramiten els expedients d'adjudicació dels contractes que se'n deriven i que impulsen els diferents serveis de l'Ajuntament.

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

D.  INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 

 

Servei encarregat de la gestió de les dades cartogràfiques de la ciutat i de l'elaboració dels informes relacionats amb les mateixes.

MÉS INFORMACIÓ   

E.  PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 

 

Servei des del que es realitzen les actuacions i operacions necessàries per mantenir actualitzat el padró municipal, registre administratiu on consten tots els veïns d'un municipi.

MÉS INFORMACIÓ