ALTRES SERVEIS

A. Arxiu municipal administratiu
B. Arxiu històric de Terrassa_Arxiu comarcal del Vallès Occidental
C. Contractació i patrimoni
D. Informació geogràfica
E. Oficina de la Síndica municipal de greuges
F. Padró municipal d’habitants

 

A.  ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU

 

Servei que s’ocupa de posar a l’abast dels ciutadans i de la pròpia administració tota la documentació municipal que generen i reben els diferents serveis municipals.

Desenvolupa la normativa general per poder estructurar i organitzar els diferents aspectes que afecten la gestió de la documentació municipal  i impulsa i coordina la implantació d’un Sistema de Gestió Documental corporatiu, que permet un control dels documents municipals des del moment de la seva creació, tot garantint que siguin autèntics, fiables, íntegres i utilitzables.

ADREÇA: 
Ca del Pantà, 20, BA, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 000
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dimecres de 16.00 a 18.30 h.
Horari d’estiu any 2016: Del 23 de maig al 30 de setembre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
arxiu.municipal@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Arxiu Municipal Administratiu
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

B.  ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA_ARXIU COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

 

Ubicat al carrer Baldrich, 268 s’hi pot trobar la documentació més antiga, un total de 177 fons documentals (notarials, d’entitats, empreses, personals…) i col·leccions tant interessants com fragment de còdex dels s. IX-XVI o cartografia del s.XIX i XX.

ADREÇA: 
Ca de Baldrich, 268, 08223 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 068
HORARIS: 
Dilluns i divendres de 9.00 a 14.00 h. i dimarts, dimecres i dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 15.30 a 19.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
arxiu.historic@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

C.  CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

 

ADREÇA: 
Pl Didó, 5, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 000
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h. i dimecres de 16.30 a 18.30 h.
Horari d’estiu any 2016: Del 23 de maig al 30 de setembre de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
contractacio@terrassa.cat
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

D.  INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

 

ADREÇA: 
Pl Didó, 5, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 000
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h. i dimecres de 16.30 a 18.30 h.
Horari d’estiu any 2016: Del 23 de maig al 30 de setembre de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
sistemes.informacio.territorial@terrassa.cat
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

E.  OFICINA DE LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES

 

La Sindicatura de Greuges de Terrassa és una institució que, amb independència i objectivitat, té per missió vindicar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de Terrassa davant de l’Administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics.

La Síndica de Greuges és la defensora dels drets dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa davant l’Administració i s’encarrega de protegir els seus drets en les relacions amb l’Ajuntament de Terrassa. Atén, informa i orienta les persones que considerin que han patit un greuge per l’actuació o manca d’actuació dels serveis municipals.

ADREÇA: 
Pl de Josep Freixa i Argemí, 11, 08224 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 078
FAX:
937 368 593
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dimecres de 17.00 a 19.00 h. (demanar cita prèvia), juliol de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
sindicatura.greuges@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Oficina de la Síndica Municipal de Greuges
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

F.  PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

 

ADREÇA: 
Pl Didó, 5, 08221, Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 000
FAX:
937 397 040
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h. i dimecres de 16.30 a 18.00 h.
Horari d’estiu any 2016: Del 23 de maig al 30 de setembre de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
padro.habitants@terrassa.cat
TRÀMITS ASSOCIATS