ALTRES PLANS ESTRATÈGICS

PLANS ESTRATÈGICS      DESCRIPCIÓ VIGÈNCIA ACCÉS ESTAT D'EXECUCIÓ
PLA ESTRATÈGIC DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE TERRASSA
Estratègia compartida per tots els agents, en el qual s'acorda un full de ruta de l'Economia Social i Solidària de Terrassa per als propers 8 anys

2019-2026

A partir de 2020
PLA D'EQUIPAMENTS CÍVICS DE TERRASSA
Defineix les funcions dels equipaments, assenyalant les condicions que poden reunir els edificis atenent els seus usos

2009-2018

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA
És l'instrument de gestió que concreta els principis que regulen tots els aspectes relacionats amb  la concessió de subvencions i la seva justificació 2017-2019
PLA DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DE TERRASSA_ PDIT
Realitza una diagnosi precisa de la realitat industrial de la ciutat i dibuixa les línies estratègiques de futur que es basen en el foment de la competitivitat de les empreses i en la millora de l'entorn industrial A partir de 2016
PLA DIRECTOR SMART CITY TERRASSA
Pla estratègic que configura el marc d'actuació per tal d'implementar el concepte de Smart City (ciutat intel·ligent) a la nostra ciutat 2015-2020

Data actualització: juny de 2019

Actualització anual

Font: Àrees municipals