ACORDS DE PLE I JUNTA DE GOVERN

L’acció de govern s’articula a través dels acords polítics que s'aproven en les diferents sessions dels òrgans de govern col·legiats, així com en els Decrets i Resolucions dictats per l'Alcaldia i els regidors i regidores amb delegació.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL

 

 2018              2017              2016                 2015                 2014                 2013                 2012

Propostes de resolució tramitades davant el Ple Municipal. Mandat 2015-2019

Propostes de resolució tramitades davant el Ple Municipal. Mandat 2011-2015  

 

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

 

Podeu accedir a la consulta dels extractes dels acords adoptats a partir de 2007 i a les actes de les sessions celebrades a partir de novembre de 2013.

Actes i extractes dels acords 

Data actualització: gener de 2019       

Actualització trimestral

Font: Secretaria General