ACORDS DE PLE I JUNTA DE GOVERN

L’acció de govern s’articula a través dels acords polítics que s'aproven en les diferents sessions dels òrgans de govern col·legiats, així com en els Decrets i Resolucions dictats per l'Alcaldia i els regidors i regidores amb delegació.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL

 

        2019           2018              2017              2016                 2015                2014                2013                2012

Propostes de resolució tramitades davant el Ple Municipal. Mandat 2015-2019

Propostes de resolució tramitades davant el Ple Municipal. Mandat 2011-2015  

 

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

 

Podeu accedir a tota la informació relacionada amb les sessions de la Junta de Govern Local: convocatòries, actes i extractes dels acords adoptats.

 Sessions de la Junta de Govern de l'any 2019

 Sessions d'anys anteriors

Data actualització: abril de 2019       

Actualització trimestral

Font: Secretaria General