ACORDS AMB INCIDÈNCIA PATRIMONIAL

Trobareu a continuació les relacions d'actes administratius amb incidència al domini públic:

 3r trimestre 2018                         
 Exercici 2017                                
Exercici 2016                                 

Data actualització: octubre de 2018 

Actualització trimestral 

Font: acords òrgans col·legiats, decrets i resolucions