ACORDS AMB INCIDÈNCIA PATRIMONIAL

Trobareu a continuació les relacions d'actes administratius amb incidència al domini públic:

Exercici 2020                         
Exercici 2019                         
Exercici 2018                           
Exercici 2017                           
Exercici 2016                                 

Data actualització: abril de 2020 

Actualització trimestral 

Font: acords òrgans col·legiats, decrets i resolucions