ACORDS AMB INCIDÈNCIA PATRIMONIAL

Trobareu a continuació les relacions d'actes administratius amb incidència al domini públic:

  Exercici 2019                                
  Exercici 2018                                
 Exercici 2017                                
Exercici 2016                                 

Data actualització: juliol de 2019 

Actualització trimestral 

Font: acords òrgans col·legiats, decrets i resolucions