DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix l'accés a la informació pública. Totes les persones majors de 16 anys poden sol·licitar tenir accés a la informació i documentació que l'Ajuntament hagi produït o tingui en el seu poder, i que no es trobi publicada a les webs municipals.

INFORMES SEGUIMENT DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Informes de seguiment, que recullen les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes per l'Ajuntament de Terrassa, amb dades sobre el seu procés de tramitació, de resolució i una relació anonimitzada de cadascuna de les sol·licituds.

          maig 2017    
          març - abril 2017    
          febrer 2017   
          gener 2017   
          Informe anual 2016   
          Informe anual 2015   

 

En aquest apartat podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació adoptats per la Comissió de Garantia del Dret d'accés a la informació, que han posat fi a reclamacions per la denegació de l'accés a  informació de l'Ajuntament de Terrassa.


Resolució 49/2017, de 15 de febrer de 2017, en relació a la reclamació 487/2016 (Registre 30072016 141850)

Resolució de 19 d’octubre de 2016, de finalització de la Reclamació 122/2016 amb acord de mediació

     Data actualització: juliol de 2017          

Propera actualització: octubre de 2017