DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix l'accés a la informació pública. Totes les persones majors de 16 anys poden sol·licitar tenir accés a la informació i documentació que l'Ajuntament hagi produït o tingui en el seu poder, i que no es trobi publicada a les webs municipals.

INFORMES SEGUIMENT DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Informes trimestrals de seguiment, que recullen les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes per l'Ajuntament de Terrassa, amb dades sobre el seu procés de tramitació, de resolució i una relació anonimitzada de cadascuna de les sol·licituds.

          Informe gener 2017
          Informe anual 2016
          Informe 4rt trimestre de 2015
          Informe 3r trimestre de 2015 

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar en cas de ser-li denegat, total o parcial, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha estat lliurada.

Més informació sobre la GAIP

ACORDS I RESOLUCIONS GAIP

 

En aquest apartat podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació adoptats per la Comissió de Garantia del Dret d'accés a la informació, que han posat fi a reclamacions per la denegació de l'accés a  informació de l'Ajuntament de Terrassa.


Resolució 49/2017, de 15 de febrer de 2017, en relació a la reclamació 487/2016 (Registre 30072016 141850)

Resolució de 19 d’octubre de 2016, de finalització de la Reclamació 122/2016 amb acord de mediació

  Data actualització: març de 2017    

Propera actualització: abril de 2017