DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix l'accés a la informació pública. Totes les persones majors de 16 anys poden sol·licitar tenir accés a la informació i documentació que l'Ajuntament hagi produït o tingui en el seu poder, i que no es trobi publicada a les webs municipals.

INFORMES SEGUIMENT DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
 

Informes de seguiment, que recullen les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes per l'Ajuntament de Terrassa, amb dades sobre el seu procés de tramitació, de resolució i una relació anonimitzada de cadascuna de les sol·licituds.

Abril 2018          
Març 2018    
Gener-febrer 2018       
Informe anual 2017   
Informe anual 2016   
Informe anual 2015   

 

En aquest apartat podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació adoptats per la Comissió de Garantia del Dret d'accés a la informació, que han posat fi a reclamacions per la denegació de l'accés a  informació de l'Ajuntament de Terrassa.


Resolució 296/2017, d'1 de setembre de 2017, de finalització de la reclamació 351/2017

Resolució 49/2017, de 15 de febrer de 2017, en relació a la reclamació 487/2016 (Registre 30072016 141850)

Resolució de 19 d’octubre de 2016, de finalització de la Reclamació 122/2016 amb acord de mediació

Data actualització: maig de 2018          

Propera actualització: juny de 2018

Font: Transparència