REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

El Ple municipal, en data 25 de maig de 2017, va aprovar inicialment l'acord de supressió del registre municipal de Grups d’interès de l’Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic.

En compliment d'aquest acord plenari, i  d’acord amb el previst pel Decret Llei, 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya, el conjunt de persones físiques i jurídiques que tenen la condició legal de grups d'interès, poden formalitzar la seva inscripció al Registre de Grups d’Interès de Catalunya

Registre de grups d'interès de Catalunya

Informació relacionada amb el Registre de Grups d'Interés de l'Ajuntament de Terrassa 

 

(en tràmit de supressió)

 

El registre de Grups d'interès pretén donar a conèixer de forma pública quines són les persones i grups que busquen influir en els processos d'elaboració i aplicació de les polítiques públiques, les activitats influència que desenvolupen, davant de qui les exerceixen, amb quins mitjans i resultats.

Quin és l’àmbit en que s’aplica el Registre de Grups d’Interès ?

  • Ajuntament
  • Eco-Equip, SA
  • EGARVIA, SA
  • Foment de Terrassa, SA
  • Patrimoni Municipal de Terrassa, SL
  • Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.
  • Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA
  • Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA
  • Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública demarcació Terrassa-Vallès Oest

La seva creació va ser acordada per unanimitat de tots els grups municipals en la sessió plenària del dia 25 de febrer de 2016. En el mateix acord es van aprovar les normes d'organització i funcionament del Registre de Grups d'interès.

A través d'aquest enllaç podeu accedir a tota la informació relacionada amb la tramitació necessària per a la inscripció al Registre, que es pot fer mitjançant la Seu Electrònica o bé presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

Per a obtenir més informació, podeu consultar la Guia informativa del Registre de Grups d'Interès.

 consulta1

 

 

Data actualització: maig de 2017   

Propera actualització: juny de 2017