REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

El registre de Grups d'interès pretén donar a conèixer de forma pública quines són les persones i grups que busquen influir en els processos d'elaboració i aplicació de les polítiques públiques, les activitats influència que desenvolupen, davant de qui les exerceixen, amb quins mitjans i resultats.

Quin és l’àmbit en que s’aplica el Registre de Grups d’Interès ?

  • Ajuntament
  • Eco-Equip, SA
  • EGARVIA, SA
  • Foment de Terrassa, SA
  • Patrimoni Municipal de Terrassa, SL
  • Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.
  • Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA
  • Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA
  • Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública demarcació Terrassa-Vallès Oest

La seva creació va ser acordada per unanimitat de tots els grups municipals en la sessió plenària del dia 25 de febrer de 2016. En el mateix acord es van aprovar les normes d'organització i funcionament del Registre de Grups d'interès.

A través d'aquest enllaç podeu accedir a tota la informació relacionada amb la tramitació necessària per a la inscripció al Registre, que es pot fer mitjançant la Seu Electrònica o bé presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

Per a obtenir més informació, podeu consultar la Guia informativa del Registre de Grups d'Interès.

 consulta1


Registre de grups d'interès de Catalunya

 

Data actualització: març de 2017   

Propera actualització: abril de 2017