DRETS SOCIALS, BENESTAR I CIUTADANIA

 

A. Serveis Socials
B. Serveis bàsics d’atenció social
C. Ciutadania
D.Capacitats diverses
E.Polítiques de Gènere
F.Promoció de la gent gran
G.Salut i comunitat
 

A. Serveis Socials  SERVEIS SOCIALS

A. SERVEIS SOCIALS 

 

El benestar social, entenent-lo com un concepte que engloba la salut i els serveis socials, es gestiona des de l’Ajuntament a través de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social.

No obstant això, el benestar social implica molts més agents. És, per tant, una prioritat transversal en l’actuació municipal, ja que l’Ajuntament  no només té competències en matèria de salut i serveis socials, sinó que també impulsa diferents actuacions adreçades al benestar de col·lectius específics, com dones, gent gran, persones nouvingudes, famílies, infants…

ADREÇA: 
Cr. de Montcada, 596, 08223, Terrassa 
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 315 982
HORARIS: 
De dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 19.00 h. i divendres de 9.00 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
ServeisSocials@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Serveis Socials
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

 

B. SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL

 

Els serveis bàsics d’atenció social (SEBAS) estan formats per diplomats/des en treball social i educadors/es socials amb el suport de personal administratiu i de consergeria, quan s’escau.

Seguint criteris de descentralització i territorialització, la seva distribució es fa coincidir amb els districtes. Així mateix, també es disposa d’un SEBAS centralitzat que dóna atenció a tota la ciutat en aquelles situacions en les quals es requereix una atenció immediata.

   SEBAS – SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL ZONA 1
ADREÇA: 
C/ Unió, 36, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 885 065
FAX:  
937 397 424
HORARIS:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h.

Horari assistent social: Amb cita prèvia.

ALTRA INFORMACIÓ: 
Atenció social als barris: Centre, Vallparadís, Escola Industrial, Antic Poble de Sant Pere, Cementiri Vell
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

 

   SEBAS – SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL ZONA 2.1
ADREÇA: 
Av de Barcelona, 180, 08222 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 411
FAX:  
937 398 442
HORARIS:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h.
Horari assistent social: Amb cita prèvia.
ALTRA INFORMACIÓ: 
Atenció social al barri: Ca n’Anglada.
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

   SEBAS – SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL ZONA 2.2
ADREÇA: 
Ca de Salamanca, 35, 08227 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 417
HORARIS:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h.
Horari assistent social: Amb cita prèvia.
ALTRA INFORMACIÓ: 
Atenció als barris: Vilardell, Torre-Sana i Montserrat
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

   SEBAS – SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL ZONA 3.1
ADREÇA: 
Ca d’ Amèrica, 33, 08228 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 869 150
FAX:  
937 869 177
HORARIS:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h.
Horari assistent social: Amb cita prèvia.
ALTRA INFORMACIÓ: 
Atenció social als barris: Can Parellada i Les Fonts.
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

   SEBAS – SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL ZONA 3.2
ADREÇA: 
Pl de Can Palet, 1, 08223 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 869 159
FAX:  
937 316 460
HORARIS:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h.
Horari assistent social: Amb cita prèvia.
ALTRA INFORMACIÓ: 
Atenció social als barris: Can Palet, Can Palet II, Can Jofresa, Xúquer, Segle XX i Guadalhorce.
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

   SEBAS – SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL ZONA 4.1
ADREÇA: 
Av d’ Àngel Sallent, 55, 08224 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 333 098
FAX:  
937 333 391
HORARIS:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h.
Horari assistent social: Amb cita prèvia.
ALTRA INFORMACIÓ: 
Atenció social als barris: La Maurina, Roc Blanc, La Cogullada, Can Palet de Vista Alegre.
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

   SEBAS – SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL ZONA 4.2
ADREÇA: 
Pl del Tint, 4, 08224 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 083
HORARIS:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dilluns i dimarts de 15.30 a 17.00 h.
ALTRA INFORMACIÓ: 
Atenció social al barri: Ca n’Aurell
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

 

   SEBAS – SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL ZONA 5.1 I 5.2
ADREÇA: 
Pl de la Cultura, 5, 08225 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
 937 342 603
FAX:  
937 356 280
HORARIS:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 15.15 a 18.45h, divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 15.15 a 17.45 h.
Horari assistent social: Amb cita prèvia.
ALTRA INFORMACIÓ: 
Atenció social als barris: Sant Pere, Pere Parres, Poble Nou-Zona Esportiva, Can Boada Casc Antic, Can Boada del Pi, Pla del Bonaire, Can Roca, Can Gonteres i Els Caus Pinetons.
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

   SEBAS – SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL ZONA 6.1, 6.2 i 6.3
ADREÇA: 
Rm de Francesc Macià, 189, 08226 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 357 438
FAX:  
937 354 286
HORARIS:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h.
Horari assistent social: Amb cita prèvia.
ALTRA INFORMACIÓ: 
Atenció social als barris: Can Tusell, Ègara, Sant Llorenç, Les Arenes-La Grípia-Can Montllor i Sant Pere Nord.
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

 

 

C. CIUTADANIA

 

Ciutadania i Drets Civils promou la convivència i fomenta el civisme, mitjançant accions de promoció, informació i formació que s’estructuren en programes i serveis que impulsen la corresponsabilitat de la ciutadania en l’exercici de llurs drets i deures.

ADREÇA: 
Cr. de Montcada, 596, 08223, Terrassa 
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 315 982
FAX:
937 366 692
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dimecres de 16.30 a 19.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
ciutadania@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Ciutadania 
TRÀMITS ASSOCIATS 

 


 

 

 

D. OFICINA DE CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT

 

L’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat assessora, informa i orienta sobre serveis, recursos i prestacions per millorar l’atenció a la discapacitat a la ciutat. Aquest està adreçat a persones afectades, familiars, professionals, cuidadors, administracions, institucions, entitats i associacions relacionades amb situacions de discapacitat.

Servei que facilita el treball en xarxa i el treball transversal en relació a l’abordatge de la discapacitat a la ciutat.

ADREÇA: 
Cr. de Montcada, 596, 08223, Terrassa 
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 315 982
FAX:
937 366 699
HORARIS: 
Hores convingudes.
CORREU ELECTRÒNIC: 
oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat
MÉS INFORMACIÓ: 
links
TRÀMITS ASSOCIATS 

 


 

 

E. POLÍTIQUES DE GÈNERE

El Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa s’encarrega de vetllar per la inclusió de la igualtat de gènere en totes les normatives i accions que duen a terme els serveis i organismes de la corporació, de prestar l’assessorament, informació, orientació i atenció a totes les dones sobre els seus drets, i especialment aquelles dones que pateixen violència masclista, i de planificar, implementar i avaluar activitats de sensibilització, formació i recerca vinculades a la igualtat entre dones i homes, així com la resta que s’especifica en la normativa que el regula,

ADREÇA: 
Ca Nou de Sant Pere, 36, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 408
FAX:
937 836 505
HORARIS: 
De dilluns a dijous de 8.30 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h. i divendres de 8.30 a 14.00 h. i de 16.00 a 18.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
polgenere@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Polítiques de Gènere
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

F. PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN

 

El Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de Terrassa treballa en l’impuls de polítiques d’envelliment actiu, que aborden l’envelliment com a un procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.

ADREÇA: 
Ca de Sant Ildefons, 8, BA-LO,08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 883 333
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dimecres de 16.00 a 18.30 h.
Horari d’estiu any 2016: Del 23 de maig al 30 de setembre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
gentgran@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Promoció de la Gent Gran
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

G. SALUT I COMUNITAT

 

El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l’estat de salut de la població facilitant l’adquisició i el manteniment d’estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l’adopció d’estils de vida saludables en relació a àmbits com el consum de tabac, d’alcohol i d’altres drogues; l’alimentació saludable; l’activitat física; la salut emocional; la salut sexual i afectiva o la prevenció de la Sida entre d’altres.

ADREÇA: 
Cr de Montcada, 596 (08223 Terrassa)
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 315 982
HORARIS: 
Horari any 2016:
De dilluns a dimecres de 8.30 a 14.30 h i de 15.30 a 18.30 h.
Dijous de 8.30 a 14.30 h., el registre només estarà obert fins a les 14.30 h. i de 15.15 a 17.00 h. l’equipament romandrà obert només per atendre les visites programades
Divendres de 8.30 a 14.30 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
salut.comunitaria@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Salut i Comunitat