COMISSIÓ CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA

Creació de la Comissió Ciutadana de Transparència

 

D'acord amb l'establert per l'Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern, el Ple de l'Ajuntament de Terrassa del mes de gener de 2018 va aprovar la creació de la Comissió Ciutadana de Transparència.

Aquesta Comissió serà l'encarregada tant de realitzar l'avaluació externa de la transparència municipal com de la formulació de propostes de millora en aquest àmbit, i la seva composició serà la següent:

   -   Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

-   5 persones expertes en matèria de transparència en l'àmbit de la gestió documental, el dret, la comunicació i la gestió pública

-   5 representants d'entitats ciutadanes locals o supralocals

Convocatòria presentació de candidatures per formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència

 

La designació de les persones representants de la ciutadania a la Comissió s'inicia amb una convocatòria per tal que les entitats interessades puguin presentar els seus candidats i candidates.

Quan:  

             Des del dia 15 de març fins el dia 16 d'abril (ambdós inclosos)

Accés al tràmit de presentació de candidatures  

Documentació relacionada:  

              Acord de Ple
              Bases de la convocatòria

Data actualització: març de 2018

Propera actualització: abril de 2018

Font: Transparència