EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Relació d'equipaments municipals amb indicacions de les seves dades de gestió      

PROGRAMACIÓ REGULAR D'ACTIVITATS DELS EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA

CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY

Planning activitats regulars

Informació equipament

CASAL CÍVIC MONTSERRAT, TORRE-SANA, VILARDELL

Planning activitats regulars

Informació equipament

Data actualització: juliol de 2018

Propera actualització: octubre de 2018

Font: Patrimoni i Manteniment i Equipaments Cívics