Relació d'equipaments municipals amb indicacions de les seves dades de gestió      

PROGRAMACIÓ REGULAR D'ACTIVITATS DELS EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA

CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY

Planning activitats regulars

Informació equipament

CASAL CÍVIC MONTSERRAT, TORRE-SANA, VILARDELL

Planning activitats regulars

Informació equipament

Data actualització: novembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Patrimoni i Manteniment i Equipaments Cívics