Relació d'equipaments municipals amb indicacions de les seves dades de gestió           

PROGRAMACIÓ REGULAR D'ACTIVITATS DELS EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA

CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY

Planning activitats regulars

Informació equipament

CASAL CÍVIC MONTSERRAT, TORRE-SANA, VILARDELL

Planning activitats regulars

Informació equipament

Data actualització: abril de 2019

Actualització anual

Font: Patrimoni i Manteniment i Equipaments Cívics