RELACIÓ DE CONTRACTES TEMPORALS I D’INTERINATGE

Es mostra a continuació la relació de contractes temporals i d'interinatge no vinculats a cap lloc de treball dels que figuren a la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Terrassa.

NOMBRE DE NOMENAMENTS
EFECTES
LLOC DE TREBALL
CATEGORIA
NIVELL RETRIBUTIU
JORNADA
13
1/01/2018-31/12/2018
Assistent/a social
Diplomat/da en treball social
12
Ordinària
5
1/01/2018-31/12/2018
Assistent/a social
Diplomat/da en treball social
12
Reduïda
10
1/01/2018-31/12/2018
Educador/a social
Diplomat/da en educació social
12
Ordinària
2
1/01/2018-31/12/2018
Educador/a social
Diplomat/da educació social
 12
Reduïda
5
1/01/2018-31/12/2018
Dinamitzador/a comunitàri/a
Tècnic/a especialista de gestió
8
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Tècnic/a de suport a l'usuari/a
Auxiliar tècnic/a
8
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Tècnic/a auxiliar b/c
Tècnic/a auxiliar
9
Ordinària
9
1/01/2018-31/12/2018
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Auxiliar de gestió
Administratiu/va
6
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Tècnic/a especialista en mobilitat
Tècnic/a de grau mig
12
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Arquitecte tècnic/a
Arquitecte tècnic/a
 13
Ordinària
2
1/01/2018-31/12/2018
Peó manteniment urbà
Peó d'ofici
4
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
 Psicòleg/a
Tècnic/a superior psicologia
 13
Parcial
1
1/01/2018-31/12/2018
Auxiliar tècnic/a atenció al públic OAE
Auxiliar tècnic/a de gestió
7
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Tècnic/a de programes
Tècnic/a superior
13
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Tècnic/a d'acollida
Tècnic/a auxiliar
8
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Telefonista
Auxiliar tècnic/a de gestió
5
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Tècnic/a auxiliar de gestió
Administratiu/va
8
Ordinària
1
1/01/2018-30/06/2018
Tècnic/a auxiliar
Administratiu/va
8
Ordinària
1
1/01/2018-21/06/2018
Tècnic/a auxiliar
Administratiu/va
8
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Pedagog/a EAIA
Pedagog/a
13
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Administratiu/va
Auxiliar tècnic/a de gestió
7
Parcial
1
1/01/2018-31/12/2018
Tècnic/a de premsa
Tècnic/a superior ciències informació
9
Parcial
1
1/01/2018-31/01/2018
Tècnic/a de gestió a/b
Tècnic/a grau mig
 12
Ordinària
1
05/03/2018-30/06/2018
Tècnic/a de gestió a/b
Tècnic/a grau mig
12
Parcial
1
1/01/2018-31/12/2018
Tècnic/a de medi ambient
Enginyer/a tècnic/a
12
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Lletrat/da servei d'urbanisme
Tècnic/a superior en dret
14
Ordinària
2
1/01/2018-30/04/2020
Tècnic/a d'ocupació
Tècnic/a de grau mig
12
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Arquitecte tècnic/a projectes urbans
Tècnic/a superior
14
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Responsable instal·lacions esportives
Oficial/a tècnic/a
7
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Tècnic/a de programes educatius
Tècnic/a de grau mig
9
Ordinària
1
1/01/2018-31/12/2018
Oficial de serveis generals i manteniment
Ajudant de serveis
6
Parcial
1
26/02/2018-31/12/2018
Tècnic/a de programes
Tècnic/a de grau mig
13
Ordinària
1
14/02/2018-31/12/2018
Educador/a Programa Jove
Tècnic/a auxiliar
8
Ordinària
1
09/04/2018-31/12/2018
Tècnic/a de salut comunitària
Tècnic/a de grau mig
11
Ordinària
3
1/01/2018-29/12/2018
Tècnic/a de gestió
Tècnic/a de grau mig
10
Ordinària

Data actualització: any 2018

Propera actualització: periodicitat anual

Font: Organització i recursos humans