RELACIÓ DE CONTRACTES TEMPORALS I D’INTERINITAT

Es mostra a continuació la relació de contractes temporals i d'interinitat no vinculats a cap lloc de treball dels que figuren a la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Terrassa.

NOMBRE DE NOMENAMENTS
EFECTES
LLOC DE TREBALL
CATEGORIA
NIVELL RETRIBUTIU
JORNADA
14
1/01/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
1/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a de programes educatius
Tècnic/a de grau mig
 9
Ordinària
1
1/01/2019-31/12/2019
Psicòleg/òloga
Tècnic/a superior psicologia
13
Parcial
1
1/01/2019-31/12/2019
Administratiu/va
Auxiliar tècnic/a de gestió
7
Parcial
1
1/01/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Parcial
1
1/01/2019-31/12/2019
Lletrada servei d'urbanisme
Tècnic/a superior en dret
14
Ordinària
1
1/01/2019-31/12/2019
Arquitecte /a tècnic/a de projectes urbans
Tècnic/a superior arquitectura
 14
Ordinària
1
1/01/2019-31/12/2019
Oficial de jardineria
Oficial de jardineria
7
Ordinària
1
30/12/2018-31/12/2019
Tècnic/a especialista de gestió b/c
Tècnic/a de grau mig
10
Ordinària
1
30/12/2018-31/12/2019
Tècnic/a de gestió
Tècnic/a de grau mig
10
Ordinària
2
1/01/2019-31/12/2019
Assistent/a social
Diplomat/da en treball social
12
Parcial
1
1/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a de medi ambient
Enginyer/a tècnic/a
12
Ordinària
2
1/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a d'empresa
Tècnic/a de grau mig
12
Ordinària
1
01/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
8
Ordinària
3
01/01/2019-31/12/2019
Educador/a social
Diplomat/ada educació social
12
Ordinària
1
01/01/2019-31/12/2019
Subaltern de Centres Cívics
Agutzil
4
Ordinària
1
01/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a especialista de gestió b/c
Administratiu/va
10
Ordinària
1
01/01/2019-31/12/2019
Auxiliar d'atenció al públic
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Parcial
1
01/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a d'informació i difusió
Tècnic/a superior
12
Ordinària
1
01/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a de programes
Tècnic/a de grau mig
13
Ordinària
1
01/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a especialista de mobilitat
Tècnic/a de grau mig
12
Ordinària
1
01/01/2019-31/12/2019
Oficial de serveis generals i manteniment
Ajudant de serveis
6
Ordinària
2
01/01/2019-31/12/2019
Aparellador/a
Arquitecte/a tècnic/a
13
Ordinària
1
26/12/2018-31/12/2019
Tècnic/a llicències d'obres
Arquitecte/a tècnic/a
13
Ordinària
1
01/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a Obres d'urbanització
Enginyer/a tècnic/a
13
Ordinària
1
10/01/2019-31/12/2018
Subaltern de Centres Cívics
Agutzil
4
Ordinària
1
14/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a de joventut i lleure
Administratiu/va
11
Ordinària
1
14/01/2019-31/12/2019
Tècnic/a de suport a l'usuari
Auxiliar tècnic/a
8
Ordinària
2
14/01/2019-13/10/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
14/01/2019-13/10/2019
Tècnic/a superior dret
Tècnic/a superior dret
12
Ordinària
1
01/02/2019-31/10/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
04/02/2019-31/10/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
29/01/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
04/02/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Parcial
1
04/02/2019-31/10/2019
Tècnic/a superior dret
Tècnic/a superior dret
12
Ordinària
1
04/02/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
20/02/2019-31/12/2019
Tècnic/a especialista de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
8
Ordinària
2
01/01/2018-30/04/2020
Tècnic/a d'ocupació
Tècnic/a de grau mig
12
Ordinària
4
01/01/2019-31/12/2019
Auxiliar d'inspecció
Inspector/a tècnic/a
8
Parcial
1
01/01/2017-31/12/2019
Tècnic/a de gestió b/c
Tècnic/a de grau mig
9
Parcial
1
18/02/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
01/03/2019-31/12/2019
Tècnic /a especialista de gestió b/c
Tècnic/a auxiliar
10
Parcial
1
20/03/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
18/03/2019-31/12/2019
Tècnic /a de gestió b/c
Tècnic/a de grau mig
 12
Ordinària
1
06/03/2019-31/12/2019
Oficial de serveis generals i manteniment
Ajudant de serveis
6
Ordinària
1
11/03/2019-31/12/2019
Tècnic/a de suport a l'usuari
Auxiliar tècnic/a
8
Ordinària
1
03/03/2019-31/12/2019
Tècnic/a de suport a l'usuari
Auxiliar tècnic/a
8
Ordinària
1
27/03/2019-31/12/2019
Tècnic/a de Medi Ambient
Enginyer/a tècnic/a
12
Ordinària
1
19/03/2019-31/12/2019
Tècnic/a de planejament
Tècnic/a superior arquitectura
14
Ordinària
1
14/03/2019-31/12/2019
Director/a de programes TAC
Tècnic/a superior
14
Parcial
1
10/04/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
08/04/2019-31/12/2019
Inspector/a tècnic/a
Auxiliar d'inspecció
8
Parcial
1
14/04/2019-31/12/2019
Tècnic/a d'ocupació
Tècnic/a de grau mig
12
Ordinària
1
02/05/2019-01/05/2020
Agent de convivència
Tècnic/a auxiliar
8
Ordinària
2
19/05/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
6
02/05/2019-01/05/2020
Agent de convivència
Tècnic/a auxiliar
8
Ordinària
1
13/05/2019-12/05/2020
Tècnic/a superior dret
Tècnic/a superior dret
14
Ordinària
1
03/06/2019-02/12/2019
Tècnic/a auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
8
Ordinària
1
15/05/2019-31/12/2019
Aparellador/a
Arquitecte tècnic/a
13
Ordinària
1
01/07/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
2
10/06/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
01/07/2019-31/12/2019
Informador/a
Auxiliar tècnic/a de gestió
7
Parcial
1
01/07/2019-31/12/2019
Tècnic/a auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
8
Ordinària
1
01/07/2019-31/12/2019
Tècnic/a d'Obres d'Urbanització
Arquitecte tècnic/a
13
Ordinària
1
09/09/2019-08/09/2022
Tècnic/a de programes
Tècnic/a de Grau Mig
13
Ordinària
1
10/06/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
20/06/2019-31/12/2019
Assistent/a social
Diplomat/ada Treball Social
12
Ordinària
1
01/07/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
01/07/2019-31/12/2019
Educador/a social
Diplomat/ada Educació Social
12
Parcial
1
08/07/2019-31/12/2019
Assistent/a social
Diplomat/ada Treball Social
12
Parcial
1
02/07/2019-31/12/2019
Assistent/a social
Diplomat/ada Educació Social
12
Ordinària
1
02/07/2019-31/12/2019
Assistent/a social
Diplomat/ada Treball Social
12
Parcial
1
08/07/2019-31/12/2019
Assistent/a social
Diplomat/ada Treball Social
12
Ordinària
1
09/07/2019-31/10/2019
Oficial de jardineria
Oficial d'ofici
7
Ordinària
1
20/07/2019-31/10/2019
Oficial d'instal·lacions
Oficial d'ofici
7
Ordinària
1
08/07/2019-31/12/2019
Tècnic/a de suport a l'usuari
Auxiliar tècnic/a
8
Ordinària
1
15/07/2019-14/07/2020
Tècnic/a d'arbrat
Tècnic/a de grau mig
13
Ordinària
1
14/07/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
14/07/2019-31/12/2019
Tècnic/a d'empresa
Tècnic/a de grau mig
12
Ordinària
1
15/07/2019-31/12/2019
Auxiliar en mediació i interpretació
Auxiliar de mediació
8
Ordinària
2
01/08/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
24/07/2019-31/12/2019
Aparellador/a
Arquitecte tècnic/a
13
Ordinària
1
01/09/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
07/08/2019-31/12/2019
Oficial de manteniment i serveis
Oficial d'ofici
7
Ordinària
1
01/09/2019-31/08/2020
Professor/a
Tècnic/a especialista
12
Parcial
1
28/08/2019-31/08/2020
Oficial de serveis generals i manteniment
Ajudant de serveis
6
Ordinària
1
14/08/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
3
02/09/2019-31/08/2020
Professor/a
Tècnic/a superior
12
Parcial
1
10/09/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
25/08/2019-31/12/2019
Auxiliar de gestió
Auxiliar tècnic/a de gestió
6
Ordinària
1
11/09/2019-10/02/2020
Tècnic/a de gestió a/b
Tècnic/a de grau mig
12
Ordinària
1
12/09/2019-31/08/2020
Professor/a
Tècnic/a superior
12
Parcial

 

Data actualització: octubre de 2019

Actualització trimestral

Font: Organització i recursos humans