ORDENANCES FISCALS

PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017

message-information-48Què són les Ordenances Fiscals?

Són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics.

Aquests ingressos ens permeten disposar dels recursos necessaris per al bon funcionament de la ciutat, el seu manteniment, així com la prestació dels diversos serveis municipals a la ciutadania.

message-information-48Quins tributs i ingressos regulen?

Impostos: regulen els impostos municipals que estableix la Llei d’Hisendes Locals i que són: l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua.

Taxes: també regulen diverses taxes, com la taxa de residus, la de guals o la de la zona blava, entre d'altres.

Preus públics: les ordenances inclouen també els preus públics, que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, però que també podrien ser prestats pel sector privat.

 

 

BONIFICACIONS FISCALS

 

Disposem d'un ampli sistema de bonificacions i ajuts al pagament que permeten aconseguir que cadascú pagui en funció de la seva capacitat econòmica i que tothom, independentment de la seva renda, pugui accedir als serveis municipals. 

     Principals tipus de bonificacions i exempcions tributàries    clik
     Ajuts al pagament d'impostos    clik
ACCÉS A ORDENANCES FISCALS D'ANYS ANTERIORS  clik 

Un cop seleccionada l'ordenança que us interessa consultar, se us mostrarà també el text de les edicions anteriors ( a partir de l'any 2006).

Data actualització: gener de 2017                 

Propera actualització: periodicitat anual