PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

Relació de tots els vehicles municipals,  ja siguin propis o en règim de lloguer, adscrits als diferents serveis de l’Ajuntament.

 

De cadascun dels vehicles  es mostren les següents dades:

  • Tipus de vehicle (cotxe, motocicleta, camió, etc.)
  • Marca i model
  • Servei d’adscripció
  • Titularitat (propietat / lloguer)

 

_______________________________________________________________________

Parc mòbil de l’Ajuntament de Terrassa a 20 de gener de 2016

________________________________________________________________________