DESPESES DE PUBLICITAT

 

 

Informació bàsica de la despesa realitzada per l’Ajuntament en concepte de publicitat. La informació fa referència a la despesa realitzada en 2015 i es presenta desglossada per proveïdors, imports i concepte.

Despeses de publicitat 2015