ALTRES INFORMES ECONÒMICS I FINANCERS

_________________________________________________________________________________________________
INFORME EN RELACIÓ AMB LA BANCA ÈTICA

Informe elaborat d’acord amb la Resolució aprovada pel Ple de l’Ajuntament de

Terrassa en data 29 d’octubre de 2015, en relació a la Banca Ètica.
_________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

INFORME 21/2014 DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
__________________________________________________________________________________________________