ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

 

El principi d’estabilitat pressupostària estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari, i comporta la prohibició de situacions de dèficit als pressupostos locals.

El govern de l’Estat té la funció de controlar el compliment d’aquest principi d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa requereix informació de les entitats locals al respecte.

Es mostren a continuació els informes de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària:

 

Pressupost 2016

         

Informe d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària

 

Pressupost 2015

     

          Informe d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària

 

Pressupost 2014

     

Informe d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària  

Informe d’Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat  Pressupostària