CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA DE TERRASSA

Consulta pública prèvia que té per objectiu recollir les opinions i aportacions de la ciutadania i organitzacions sobre l'elaboració del projecte de Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua de Terrassa.

ÀREA:  Àrea de Territori i Sostenibilitat
SERVEI RESPONSABLE:  Servei de Medi Ambient
TERMINIS CONSULTA: Del 9 al 23 de juny de 2017 (ambdós inclosos)
COM PARTICIPAR-HI: Presentació de propostes tancada
DOCUMENT BASE DE LA CONSULTA:  Document base consulta prèvia Reglament   
ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA:  Resolució Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de Reglament regulador del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa   

Ordenança municipal del servei públic de proveïment i sanejament d'aigües   

APORTACIONS A LA CONSULTA PRÈVIA:  No s'han realitzat aportacions
RESULTAT DE LA CONSULTA PRÈVIA:   

Data actualització: juliol de 2017