CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL VIGENT REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

Consulta pública prèvia que té per objectiu recollir les opinions i aportacions de la ciutadania i organitzacions sobre l'elaboració del projecte de revisió i modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Terrassa.

ÀREA:  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
SERVEI RESPONSABLE:  Secretaria General
TERMINIS CONSULTA: Del 30 de juny al 28 de juliol de 2017 (ambdós inclosos)
COM PARTICIPAR-HI: Presentació de propostes tancada
DOCUMENT BASE DE LA CONSULTA:  Document base consulta prèvia Modificació ROM   
ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA:  Decret Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de revisió i modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Terrassa   

Reglament Orgànic Municipal vigent   

APORTACIONS A LA CONSULTA PRÈVIA:  Relació d'aportacions realitzades   
RESULTAT DE LA CONSULTA PRÈVIA:  Les aportacions i consideracions comunicades en fase de consulta prèvia han estat preses en consideració i incorporades al document de treball d'elaboració de la proposta per part dels representants dels grups polítics municipals.

Data actualització: gener de 2019