Processos de Participació Ciutadana

Els processos participatius són un instrument que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania perquè pugueu opinar i aportar el vostre coneixement i les vostres propostes sobre projectes que es duen a terme des del govern de la ciutat.

Els processos participatius tenen objectius diferents en funció de si s'adrecen a un col·lectiu de població (dones, gent gran...) a un territori concret (districte, barri, ...) a un tema específic (procés de l’aigua, pla de mobilitat,...) o tenen un abast general, com el pla d'acció municipal.

Podeu accedir a continuació a la informació dels diferents processos participatius: