Processos de Participació Ciutadana

Els processos participatius són un instrument que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania perquè pugueu opinar i aportar el vostre coneixement i les vostres propostes sobre projectes que es duen a terme des del govern de la ciutat.

Els processos participatius tenen objectius diferents en funció de si s'adrecen a un col·lectiu de població (dones, gent gran...) a un territori concret (districte, barri, ...) a un tema específic (procés de l’aigua, pla de mobilitat,...) o tenen un abast general, com el pla d'acció municipal.

Accediu als diversos processos de participació que s’estan portant a terme actualment a la ciutat, i podeu participar-hi:

                 

TALLERS PARTICIPATIUS TRANSPORT PÚBLIC URBÀ

Procés organitzat per l'Ajuntament i TMESA que demana la participació de la ciutadania per tal de millorar el servei d'autobusos urbans de la ciutat

Dusi Terrassa

PAM-proces-participacio-ambPAM

Procés finalitzat

Memòria

Debat Aigua

21 d'octubre al 16 de desembre

Activitats programades