Participa al debat

Amb la implicació de tothom
L’Ajuntament aposta per la participació ciutadana com a eina per a promoure el diàleg, la proximitat, la transparència i la coresponsabilitat amb la ciutadania per la presa de decisions municipals. Per això, l’Ajuntament posa a l’abast dels ciutadans i les ciutadanes grans temes per tal d’escoltar les seves opinions i establir-hi una relació més directa i transparent. El procés de debat sobre la gestió de l’aigua n’és un exemple.

La vostra opinió és molt important
Us encoratgem a tots el terrassencs i terrassenques a participar dels processos col·lectius que ens portaran a compartir visions i a sumar coneixements per afrontar conjuntament els reptes de la nostra ciutat.

Sobre què debatrem?
El procés de participació tractarà diferents qüestions sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa que poden ser d’interès per a la ciutadania, i un dels temes a debatre és quin seria el model més adequat per gestionar aquest servei públic a la nostra ciutat. L’Ajuntament de Terrassa és el titular del servei públic de l’aigua, i és qui pot decidir gestionar-ho de forma directa o indirecta.

Com es vol prendre aquesta decisió?
Per conèixer l’opinió de la ciutadania, entre d’altres qüestions quin serà el futur model de gestió del servei públic de l’aigua a la Nostra ciutat, l’Ajuntament de Terrassa posa en marxa un procés participatiu amb els següents passos:

1. Estudi d’alternatives
La Comissió d’Estudi Política i Tècnica oferirà els factors que caracteritzen els diferents models de gestió del servei públic d’aigua per poder justifi car l’elecció del més adient i viable.

2. Debat
Es posarà en marxa un procés de participació ciutadà a través d’un fòrum de debat a la pàgina web municipal i s’organitzaran actes públics que girin al voltant de la mateixa temàtica. Per al coneixement de tota la ciutadania, en el web es penjarà tota la informació que la Comissió d’Estudi Política i Tècnica va elaborant, per tal de facilitar el coneixement, especialment a les persones que sol·licitin participar en el debat i donin la seva opinió sobre qualsevol qüestió sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa. A més d’opinar, també podran proposar activitats a desenvolupar els mesos de setembre i octubre, així com debatre a través d’uns comptes de Facebook i Twitter creats expressament per a aquest procés participatiu.

3. Presentació al Ple
El Ple Municipal decidirà finalment quin és el model de gestió més adient per al servei públic de l’aigua a la nostra ciutat, tenint en compte el procés participatiu i l’informe final de la Comissió d’Estudi Política i Tècnica.

Participeu, fent propostes i donant la vostra opinió en el Fòrum de Debat
1) Només cal que ho sol·liciteu prèviament a través d’una instància que trobareu a la Seu Electrònica.
2) També podeu demanar la instància per fer la sol·licitud a les Oficines d’Atenció Ciutadana dels Centres Cívics, Plaça Didó i Edifici Glòries.
3) O trucant al 010 i demanar que us facilitin el tràmit.

Els requisits que heu de complir són:
-Ser ciutadà/na empadronat/da a Terrassa o ser una empresa o entitat amb seu a la nostra ciutat.
-Ser major de 16 anys.

Assistint als actes públics
Les activitats proposades pels participants s’organitzaran en els diferents districtes. Consultant la informació d'aquesta web, podreu accedir a tota la documentació sobre el debat de l’aigua (informes, dossiers, glossari, etc.) sense necessitat d’acreditar-vos. Ja decidireu després si us interessa participar i opinar.