Mapa d’actors

Aquest espai virtual per al debat ciutadà està lligat a la decisió de quin model de gestió del servei públic de l'aigua es triarà per part del seu titular (l'Ajuntament de Terrassa) un cop finalitzada l'actual concessió a l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A. a finals de 2016.

 

Conscients que cada vegada més, és la ciutadania la que exigeix i promou debats sobre qüestions d'àmbit ciutadà, l'Ajuntament de Terrassa, a través del conjunt dels seus representants polítics i totes les seves Àrees, han cregut convenient crear un nou dispositiu per gestionar els intercanvis d'opinions de forma transparent i oberta.

 

Aquest dispositiu permetrà visualitzar externament tota la seva activitat de debat, i informar dels actes que es programin presencialment per a seva preparació i promoció, amb garanties d'una participació ciutadana informada.

 

Aquest espai de debat serà tutelat per un Consell Editorial que s'anirà reunint periòdicament, deixant constància i traçabilitat de la seva activitat i determinant els seus continguts a mesura que avanci aquest debat.

 

Aquest espai de participació i cooperació pot arribar a establir un possible model i una provable metodologia estable, permanent i revisable per a la proposta i foment de futurs debats entre l'administració pública i la ciutadania.