Documentació i arxiu

El Consell Editorial ha concebut aquest dispositiu per a la participació i el debat com un espai que facilita l’aprenentatge.

 

Al llarg d’un debat polític, administratiu i tècnic es genera una gran quantitat de documentació que cal garantir-ne l'accés al conjunt de la ciutadania i facilitar als actors del debat, ja que pot alimentar i fonamentar la seva opinió.

 

És per això que tota la documentació i arxiu permetrà oferir una font de coneixement, així com la verificació de les opinions dels actors, a través de la seva lectura crítica.

 

Durant tot el procés de debat, el Consell Editorial vetllarà pels seus continguts i editarà butlletins informatius periòdics per tal de resumir l’activitat del dispositiu de forma clara, entenedora i comprensible.