Descripció del procés

Un debat sobre un tema col·lectiu i d’interès general com és el cas del servei públic de l’aigua a Terrassa necessita el disseny d’un procés endreçat en l’espai i en el temps. En aquest dispositiu s’ha determinat que els espais per al debat seran dos, un de virtual i un altre de presencial.

 

El temps que ens hem donat per a fer aquest debat ve marcat per la data de liquidació un cop finalitzada l'actual concessió a l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A. a finals de 2016.

 

A partir d’aquí, el Consell Editorial amb composició política, administrativa i ciutadana, s’ha proposat un seguit de reunions periòdiques a partir del 14 de juny fins a finals de novembre per vetllar per la qualitat democràtica d’aquest procés.

 

La Comissió d'Estudi Política i Tècnica constituïda el passat dijous 12 de maig alimentarà de contingut el debat ciutadà que generi el dispositiu web i les activitats presencials. Hi ha una ciutadania que s’ha organitzat en forma d’actors, que anirà expressant els temes a debatre en l’apartat web del fòrum.

 

El Consell Editorial significarà el punt de trobada entre aquests dos camins, l’administratiu i el ciutadà. En el següent esquema, podeu veure els diferents temes que aportarà cada àmbit:

aigua_alendari

Calendari Debat Consulta Aigua

1. En color vermell, podeu veure el camí que seguirà la ciutadania.
2. En color blau cel, podeu veure el camí que seguirà el Consell Editorial.
3. En color blau fosc, podeu veure el camí que seguirà la Comissió d'Estudi Política i Tècnica.

 

Calendari del debat sobre el servei públic de l’aigua
El calendari inicialment previst per decidir el model de gestió del servei públic de l’aigua a Terrassa començarà amb la crida a les persones, entitats o empreses que vulguin participar en el debat, i amb l’inici dels treballs de la Comissió d’Estudi Política i Tècnica.

El debat ciutadà s’articularà en el marc d’un procés de participació en forma de diàleg que inclourà un fòrum de debat en aquesta pàgina web i l’organització d’actes públics. Durant els mesos de setembre i octubre es duran a terme les activitats i actes públics que els participants hagin proposat entre juliol i agost.

Al llarg del procés, s’elaboraran diferents butlletins informatius, donant compte de tota l’activitat participativa i dels principals fils de debat. Quan estiguin definides les diferents opcions de model de gestió pel futur servei públic de l’aigua a Terrassa, s’obrirà aquest fil de debat. A continuació, es proposarà al Ple Municipal l’opció de gestió que es consideri més adient, tenint en compte les opinions de la ciutadania que ha participat del debat.