Consell Editorial

Un Consell Editorial representatiu
Per assegurar el debat i l’intercanvi d’opinions de forma transparent i oberta entre totes les persones participants s’ha creat un Consell Editorial, l’objectiu del qual és vetllar per la qualitat democràtica del procés de participació.

El Consell Editorial, que està format per persones representants de les entitats ciutadanes que han promogut el debat i dels àmbits polític i tècnic mantindrà reunions periòdicament i s’encarregarà també de recopilar tota la documentació i resumir la informació de forma clara i entenedora que es generi al voltant del procés, per fer-la arribar a la ciutadania mitjançant diversos butlletins informatius.

El Consell Editorial convidarà sempre a un membre de cada grup polític representat al Ple Municipal de la ciutat, així com la representació que es consideri oportuna convocar d’aquelles Àrees o Serveis de l’Ajuntament de Terrassa en les sessions que siguin necessàries.

Partint del fet objectiu que en l’actualitat són alguns membres de la ciutadania qui han tingut la legítima iniciativa de promoure debats ciutadans, és per això que com a administració pública, l'Ajuntament de Terrassa vol reconèixer aquesta capacitat i per tant, la representació ciutadana serà la d’aquelles persones o col·lectius que l’hagin promogut.

Al llarg d’un debat polític, administratiu i tècnic es genera una gran quantitat de documentació que cal garantir-ne l'accés al conjunt de la ciutadania i facilitar als actors del debat, ja que pot alimentar i fonamentar la seva opinió.

Durant tot el procés de debat, el Consell Editorial vetllarà pels seus continguts i editarà butlletins informatius periòdics per tal de resumir l’activitat del dispositiu de forma clara, entenedora i comprensible.

 

Reunions del Consell Editorial

Consell Editorial - 14 de juny