Consell Editorial – dimarts 14 de juny

Aquesta tarda s’ha reunit per primera vegada el Consell Editorial que ha de dirigir el procés per a la participació i el debat ciutadà sobre el model de gestió de l’aigua a Terrassa. El Consell Editorial està format per un membre de cada grup polític representat al Ple Municipal que hagi manifestat la seva voluntat de formar-hi part, i per la ciutadania -representada per les entitats promotores del debat-, així com per la representació tècnica de les Àrees o Serveis de l’Ajuntament que es pugui estimar oportú convocar en les sessions en què sigui pertinent.

En aquesta primera reunió s’ha fet la presentació dels membres del Consell Editorial, del que fa les funcions de secretària Itziar González, comissionada d’Alcaldia en Cooperació Ciutadana. L’ordre del dia també ha inclòs altres punts que han d’assentar les bases d’aquest procés de participació ciutadana: s’ha explicat el dispositiu per a la realització del procés participatiu, s’ha presentat l’espai web que es posarà en marxa els pròxims dies, i s’ha debatut sobre la proposta de butlletí informatiu que s’enviarà als domicilis de Terrassa. Així mateix, també s’ha proposat un calendari de treball des d’ara i fins al mes de novembre. El Consell Editorial es tornarà a reunir a mitjans de juliol.

 

160614 Foto reunió Consell Editorial model de gestió de l'aigua

Foto: Ajuntament de Terrassa