Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

ADVERTIMENT: La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Comissió Informativa en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en una norma amb rang legal.

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 11 DE JULIOL DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 07/2016 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 17 DE JUNY DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 06/2016 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 20 DE MAIG DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 05/2016 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 18 D’ABRIL DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 04/2016 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 21 DE MARÇ DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 03/2016 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 15 DE FEBRER DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 02/2016 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 18 DE GENER DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 01/2016 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 14 DE DESEMBRE DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 10/2015 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 9/2015 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 19 D’OCTUBRE DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 8/2015 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 14 DE SETEMBRE DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 7/2015 -

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 17 DE JULIOL DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 6/2015 -

 

Per a més informació:
La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat a la Seu Electrònica